FAQ Complaint

Klachtenprocedure

Voetbalreizen.com streeft erna om je een geweldige voetbalervaring te laten beleven en onze klanten staan daarbij centraal. Toch kan het voorkomen dat er door miscommunicatie, persoonlijk- of technisch falen een probleem ontstaat. Op dat moment zullen wij accuraat, professioneel en snel een helpende hand toesteken om het probleem te verhelpen. Voetbalreizen.com maakt onderscheid tussen een probleem/klacht tijdens de voetbalreis, of een probleem/klacht voor of na het ondergaan van de voetbalreis.

Ondervindt je voor of na je voetbalreis een klacht, stuur dan een mail met daarin als onderwerp klacht/probleem (+ eventueel de achternaam van de hoofdboeker van de voetbalreis) naar [email protected]. Je kunt ook schrijven naar Voetbalreizen.com op het volgende adres:

Voetbalreizen.com BV
T.a.v.: Afdeling klachtafhandeling
Willemsplein 34-3
6811 KC Arnhem

Omschrijf de klacht/probleem helder en duidelijk. Voetbalreizen.com zal uiterlijk binnen 14 dagen een oplossing trachten te bieden voor het probleem, maar streeft erna dit sneller te doen. Ook als je ontevreden bent over procedures voor of na het ondergaan van de voetbalreis dan horen wij dat graag . Wij staan open voor kritiek en feedback en streven erna onze organisatie constant te verbeteren.

Het is belangrijk om te weten dat je ook tijdens de voetbalreis op ons kunt rekenen. Je krijgt van ons een noodnummer waarop je ons tijdens de voetbalreis te allen tijde kunt bereiken. Je kunt ons tijdens de reis ook bereiken door een voicemail in te spreken, of een sms-bericht te sturen. Indien noodzakelijk zullen wij zeer spoedig reageren, zodat een goed verloop van je voetbalreis gewaarborgd is.

Het is belangrijk dat je de klacht direct en tijdig bij ons meld, aangezien wij hier tijdens de reis invloed op kunnen uitoefenen. Is dit niet gebeurd, of je kunt nadien niet aantonen dat de klacht is ingediend, dan kan het voorkomen dat de klacht niet wordt gehonoreerd.


Één van de voordelen dat Voetbalreizen.com is aangesloten bij Thuiswinkel.org is dat jij een eventuele geschil kunt voorleggen aan de geschillencommissie (www.sgc.nl). Je kunt dan voor een relatief laag bedrag de klacht voorleggen en deze wordt dan in behandeling genomen door de Thuiswinkel geschillencommissie. Over deze gang van zake is meer te vinden op de website van Thuiswinkel.org. Tevens kun jij de klacht voorleggen aan de Geschillencommissie via het Europees ODR Platform (http://ec.europa.eu/consumers/odr/).